Autolaky Permacoat

Slovakia

Akrylátové plniče PermaFiller

2K HS acryl filler 540, 4:1

PermaFiller - Plnič 2K HS acryl filler 540, 4:1 Charakteristika Univerzálny VOC HS akrylátový plnič s vysokým obsahom sušiny (70%). Vynikajúce plniace vlastnosti, široké možnosti použitia. Môže byť aplikovaný na kov, polyesterové tmely,…

2K acryl filler 300, 5:1

PermaFiller - Plnič 2K acryl filler 300, 5:1 Charakteristika Akrylátový plnič charakteristický vysokým stupňom zaplnenia a výborným rozlevom. Vzhľadom k dobrej vyrovnávacej schopnosti nespôsobuje problémy pri brúsení. Dobré tixotropné vlastnosti, vysoká plniaca schopnosť,…

2K acryl filler 170, 5:1

PermaFiller - Plnič 2K acryl filler 170, 5:1 Charakteristika Akrylátový plnič charakteristický vysokým stupňom zaplnenia, optimálnym rozlevom a dobrou mechanickou odolnosťou. Veľmi rýchlo schne a dobre sa brúsi. Môže sa prifarbiť rozpúšťadlovými bázami…