Autolaky Permacoat

Slovakia

PermaFiller - Plnič 2K acryl filler 300, 5:1

Charakteristika

Akrylátový plnič charakteristický vysokým stupňom zaplnenia a výborným rozlevom. Vzhľadom k dobrej vyrovnávacej schopnosti nespôsobuje problémy pri brúsení. Dobré tixotropné vlastnosti, vysoká plniaca schopnosť, rýchle schnutie a jednoduché brúsenie umožňujú použiť plnič aj ako náhradu striekacieho tmelu, čo umožňuje skrátiť proces opravy a znížiť náklady.

Aplikácia

Povrch musí byť prebrúsený, suchý, čistý a odmastený. Plnič dobre premiešať s tužidlom v pomere 5:1 objemovo, aplikujte striekacou pištoľou s tryskou 1,8 – 2,5 mm. Doporučený počet vrstiev 2 - 3. Nedoporučuje sa schnutie pri izbovej teplote.

Balenie

3,5 ltr + tužidlo 0,7 ltr