Autolaky Permacoat

Slovakia

PermaClear - Lak 2K UHS Jet

Charakteristika

Vysokosušinový transparentný lak vyniká výborným rozlevom, tixotropnými vlastnosťami a krátkou dobou schnutia. Je UV odolný. Doporučuje sa pre aplikácie s následným schnutím pri okolitej teplote. Ideálny pre opravy dielov a menšie opravy. Je vhodný na vodouriediteľné i rozpúšťadlové bázy.

Aplikácia

Povrch musí byť suchý, čistý a odmastený. Lak dobre premiešať s tužidlom v pomere 2:1 objemovo, aplikujte striekacou pištoľou s tryskou 1,2 – 1,3 mm v dvoch vrstvách s odvetraním 10 min. Lak schne 4 hod pri 20°C alebo 15 min pri 60°C (je nutné nechať odvetrať 20 min pred premiestnením do kabíny). Úplne vytvrdnutý je po 24 hodinách.
Doba schnutia sa predlžuje pri nižších teplotách, nedoporučuje sa pri teplote nižšej ako 18°C.

Balenie

5,0 ltr + tužidlo 2,5 ltr