Autolaky Permacoat

Slovakia

PermaSpachtel - Tmel Fein & Soft

Charakteristika

Jemnozrnný neporézny dokončovací tmel s ľahkým tvarovaním v tenkých vrstvách. Používa sa ako finálny dokončovací tmel na miestach, kde boli použité plniace polyesterové tmely, taktiež k opravám malých priehlbín a jemných rýh. Aplikuje sa v tenkých vrstvách do 2mm. Po vytvrdení dobre brúsiteľný strojovo alebo ručne, nezanáša brúsny papier.

Aplikácia

Povrch musí byť prebrúsený, suchý, čistý a odmastený. Tmel premiešať s tužidlom v pomere 2-3% váhovo, aplikujte počas 4-5 min pri 20°C. Aplikujte tmel pri teplotách nad 15°C.

Balenie

1,8 kg + tužidlo 40g