Autolaky Permacoat

Slovakia

Ostatné - D09/10/11 – univerzálne  riedidlo

Charakteristika

Univerzálne akrylátové riedidlo pre všetky plniče a číre laky, akrylátové a polyuretanové náterové hmoty alebo basecoat.  Špeciálna receptúra zabezpečuje zníženie viskozity, zlepšenie rozpínavosti  a elimináciu tvorby hmloviny pri striekaní.

 Balenie: