Autolaky Permacoat

Slovakia

MobiFleet univerzálne riešenie opravárenských náterov pre komerčné dopravné prostriedky

MobiFleet je NOVÝ, efektívny miešací systém, ktorý užívateľom zabezpečuje spoľahlivé riešenie pri oprave všetkých druhov komerčných vozidiel – kamiónov, autobusov, vagónov, kamiónových cisterien.

MobiFleet je ideálnym riešením pre užívateľov opravárenských náterov, ktoré si vyžadujú vysokú kvalitu a jednoduchú aplikáciu. Systém podľa všetkých kritérií zodpovedá prísnym európskym predpisom v súvislosti s obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC).


Rozsiahla úžitková hodnota systému Mobifleet je výsledkom modulárneho miešacieho systému, ktorý pozostáva zo sady miešacích pigmentových pást a rozličných binderov (spojovacích systémov). Pomocou 27 rozličných pást MobiFleet MIX je možné pripraviť celé farebné spektrum odtieňov, ktoré sú potrebné pre tento segment vozidiel. Tri pasty obsahujú pigmenty olova, avšak je možné každú receptúru pripraviť aj bez ich použitia. Všetky pasty obsahujú vysokokvalitné pigmenty, ktoré zabezpečujú vynikajúcu a najmä poveternostnú a svetelnú stálosť náterov.

Fyzikálne vlastnosti koncového náteru sú závislé od výberu jedného zo štyroch MobiFleet 2K pojív (ďalej len binder) na báze akrylového spojiva. Toto potom umožňuje zákazníkom výber systému, ktorý najlepšie vyhovuje momentálnym skutočným potrebám.

Jednou z najvýznamnejších výhod MobiFleet systému je určite jeho univerzálnosť, pretože zaisťuje prípravu opravárenských náterov pre širokú paletu rozličných zákazníkov – pre rozsiahle spektrum dopravných prostriedkov z rozličných oblastí komerčného transportu a taktiež aj pre osobné vozidlá.

Pre potreby pokrytia segmentu osobných vozidiel sme do systému zaradili aj MobiFleet 2K Aditiv, ktorý umožňuje rýchlejšie sušenie náteru najmä pri čiastočných opravách a tak je porovnateľný so starými 2K systémami na báze rozpúšťadiel. MobiFleet systém sa tiež vyznačuje efektívnosťou, hospodárnosťou (modulárny systém umožňuje zníženie zásob u koncového zákazníka) a širokou paletou farebných odtieňov.