Autolaky Permacoat

Slovakia

Sprint priemyselné lakovacie systémy – Vodou riediteľné farby

Hydromix – vodouriediteľný miešací systém

Nátery, farby a vrchné laky s nízkym dopadom na životné prostredie. HYDROMIX je k dispozícii ako miešací systém so 16 farebnými základmi a 9 pojivami, ktorým si zákazník vytvára odtiene a požadovanú kvalitu

Readymix – hotové odtiene

Dostupné sú antikorózne primery  a na použitie pripravené vodou riediteľné vrchné nátery  v najobľúbenejších odtieňoch, možnosť výroby vlastnej farby podľa špecifikácie zákazníka.