Autolaky Permacoat

Slovakia

O spoločnosti Permacoat Slovakia

Začiatok spoločnosti je v roku 1994, kedy vznikla pod názvom LBK systém a venovala sa hlavne predaju priemyselných náterových hmôt Permatex a Corocoat v Slovenskej republike. Tieto náterové hmoty dodávala do rôznych oblastí – opravárenský priemysel, strojársky priemysel, energetika, vodohospodárstvo...

Spolu s náterovými hmotami sa samozrejme rozvíjal aj predaj pomocných materiálov - brusivá, maskovacie prostriedky, ochranné pracovné prostriedky pre lakovanie atď – ako aj aplikačných zariadení – striekacie pištole, náradie pre brúsenie a odsávanie.

Vývoj spoločnosti a rozšírenie jej aktivít viedli v roku 2005 k vzniku spoločnosti Permacoat, ktorá pokračovala v tejto činnosti v nasledujúcich rokoch, kedy do sortimentu boli zaradené autolaky Mobihel a ďalšie pomocné materiály od renomovaných výrobcov.

Podnikateľské zámery a ďalšie rozšírenie portfólia produktov boli dôvodom v roku 2011 pre vznik Permacoat Slovakia a tiež spoločností Permacoat Czech a Permacoat Polska v roku 2012. V týchto rokoch boli do sortimentu doplnené produkty pre lakovanie SPRINT, striekacie pištole Walcom, striekacie kabíny SAIMA, pomocné materiály Colad a náradie Hamach. Od roku 2013 je zahájený aj predaj produktov USP.

Dnes je spoločnosť Permacoat Slovakia stabilným dodávateľom kvalitných materiálov pre lakovanie širokému spektru odberateľov, so stabilným kolektívom odborných pracovníkov s niekoľkoročnými skúsenosťami v obore a zodpovedajúcim zázemím pre uspokojenie potrieb zákazníkov.