Autolaky Permacoat

Slovakia

Film4Booth

Charakteristika

Film4Booth je 4-vrstvová ochranná fólia, ktorá sa používa pre ochranu a udržovanie čistoty stien striekacej kabíny. Je samolepiaca a transparentná a môže byť aplikovaná i na svetlá a okná. Na fólii je priľnavostný náter, každá vrstva fólie musí byť odstránená po 250 lakovacích cykloch alebo 3 mesiacoch. Jednotlivé vrstvy sú očíslované pre uľahčenie pri ich postupnom odstraňovní. Môže byť použitá v kombinácii s Anti Dust na efektívne pohlcovanie prachu a lakovej hmly. V tejto kombinácii je garantovaná dlhodobá ochrana stien kabíny.

Objednávacie číslo

6860 - rola 90 cm x 84 m (vrátane 6 roliek lepiacej pásky).

Doplňujúce informácie

PDF leták 1
PDF leták 2