Autolaky Permacoat

Slovakia

Ochranná polomaska

Charakteristika

Chráni proti vdýchnutiu izokyanátov z farieb alebo riedidiel. Dokonale zapadá okolo nosa a úst. Maximálne použitie 40 hodín. Vyhovuje prísnym normám UNE-EN 140, CE-označenie: 0159. Jedna maska vo vzduchotesnom úložnom boxe s 2 uhlíkovými filtrami A1 a 50 prachovými predfiltrami P2.

Objednávacie číslo

5000